29/05/18 : Balzan FC will be holding it’s Annual General Meeting on Tuesday 29th May 2018 at the club premises “Solerville”, Main Street, Balzan at 18:30.

BALZAN FOOTBALL CLUB

CIRKULARI

Ghaziz membru,

Il-Laqgha Generali Annwali tal-Balzan F. C. ser ssir nhar it-Tlieta 29 ta’ Mejju, 2018 fis-6.30pm, fil-klabb ta’ Balzan FC , Solerville Main Street, Balzan. Jekk ma jkunx hemm kworum din tibda 30 minuta wara l-hin avzat, skont ir-Regolament 16 tal-iStatut, ikunu kemm ikunu l-membri prezenti.

AGENDA :

1. Qari tal-minuti tal-Laqgha Generali Annwali 2016/2017, li saret fit-8 ta’ Gunju 2017.
2. Approvazzjoni tar-Rapport Amministrattiv tal-klabb u tal-akademja ghall-istagun 2017-2018.
3. Qari tar-Rapport Finanzjarju tal-klabb u tal-Akademja (mhux awditjati)ghall-istagun 2017/18.
4. Emendi jew tibdil ghal’ iStatut tal-klabhall-istagun 2018/2019.
6. Affarijiet ohra.
7. Gheluq mill-vici President li jaghti bidu ghall-iStagun 2018/2019.

NOTI :

* Dawk il-membri li jixtiequ jipproponu emendi jew tibdil fir-Regolamenti tal-iStatut ghandhom jissotomettu l-poposti taghhom bil-miktub lis-Segretarju, sa mhux aktar tard mis-6.30 pm tal-Gimgha 26 ta’ Mejju 2018.

* Dawk il-membri li jixtiequ jinnominaw kandidati ghal membri tal-kumitat ghandhom jimlew formola apposta w jibghatuha lis-Segretarju, sa mhux aktar tard mis-6.30pm tal-Gimgha 26 ta’ Mejju 2018.. Il-Membri proposti huma mitluba li jirregolaw il-validita taghhom mar-Regolamenti numru 7 u 8 tal-iStatut. Dawk il-formoli li ma jkunux mimlijin sewwa jew li jaslu tard ma jigux ikkunsidrati.

Jekk ma jkunx hemm nomini qabel tibda din il-Laqgha, jistghu jsiru nominazzjonijiet waqt il-Laqgha Generali Annwali.

* Il-Membri kollha huma mitluba li jirregolaw ruhhom fil-menswalita sabiex ikunu elegibbli li jivvotaw, waqt il Laqgha Generali Annwali.

Joseph Agius
Segretarju

Leave a Reply